Dlaczego hydraulika zawodzi?

Systemy hydrauliczne są używane w życiu codziennym, nawet jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy. Jednak mogą istnieć różne przyczyny awarii systemu i rzeczy, które można zrobić, aby go naprawić. Systemy hydrauliczne są widoczne w pojazdach, wózkach widłowych , sprzęcie budowlanym, sprzęcie NASA i nie tylko.

Układ hydrauliczny wykorzystuje płyn pod ciśnieniem do napędzania silnika. Prasy wywierają nacisk na małe ilości płynu, które generują dużą ilość mocy. Na przykład woda może znajdować się w układzie, który wywiera na nią ciśnienie z jednej strony. Ciśnienie dociska go następnie do tłoka po drugiej stronie. Spowoduje to przeniesienie energii do tłoka, który jest następnie zmuszony do podniesienia czegoś. Ciśnienie, które jest na wodzie, nie pozwoli jej cofnąć się, więc tłok nie będzie mógł poruszać się w przeciwnym kierunku, dopóki nie zostanie zwolniony. Cokolwiek system podnosi, pozostanie w tym stanie, dopóki operator nie pozwoli na jego zwolnienie.

Wiele osób zakłada, że ​​systemy hydrauliczne wykorzystują tylko wodę, ale są inne płyny, które również mogą działać lepiej. Płyny na bazie wody są opcją, jeśli szukasz odporności na ogień, ale trzeba na nie uważać, ponieważ nie zapewniają tak dobrego smarowania, jak inne rodzaje płynów. Mogą również wyparować na wyższych poziomach. Płyny na bazie ropy naftowej są obecnie jednymi z najpopularniejszych, ponieważ można je dostosować, wprowadzając różne dodatki. Oznacza to, że płyny można zmienić, aby zawierały środki antykorozyjne, środki przeciwzużyciowe, środki działające pod wysokim ciśnieniem i środki antykorozyjne. Te płyny są też zazwyczaj niedrogie. Płyny syntetycznemoże być bardziej przydatny w niektórych ustawieniach, takich jak ustawienia wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury. Mogą pomóc w smarowaniu systemu i być ognioodporne, ale są one zwykle droższe niż inne opcje.

Układ hydrauliczny, bez względu na rozmiar i kształt, może zawieść. Nie zdarza się to często, ale jednym z głównych powodów tych awarii jest to, że systemy nie są sprawdzane. Wielu awariom można zapobiec, stosując odpowiednie kontrole i ostrożność.

W pewnym momencie problemy z systemem mogą być nieuniknione, ale istnieje również kilka kroków, które można podjąć, aby wydłużyć żywotność systemu i uniknąć niektórych z tych problemów. Zwykle łatwo jest zobaczyć, kiedy system uległ awarii. Niektóre z problemów, które można napotkać w przypadku awarii systemu, obejmują odczyty niskiego ciśnienia, wysokie temperatury oraz błędną i powolną pracę. Dowiedzenie się, dlaczego konkretnie system zawiódł, będzie zwykle wymagało rozwiązania problemu i znajomości typowych przyczyn awarii tych systemów.

Istnieje kilka głównych przyczyn awarii układu hydraulicznego.

Ścieranie i rozdarcia węża: Zespoły węży należy instalować w sposób minimalizujący kontakt z innymi elementami systemu. Jeśli tak się nie stanie, prowadzi to do ocierania się węża o elementy mechaniczne lub inne węże. Występuje nadmierne ścieranie, które powoduje przedwczesne uszkodzenie węża. Awaria węża powoduje awarię całego systemu. Upewniając się, że komponenty i zespoły węży są prawidłowo zamontowane, można zapobiec ścieraniu, które prowadzi do awarii.

Problemy z temperaturą: Twój system nie będzie działał prawidłowo, jeśli jest za zimny lub za gorący, co z czasem może powodować szereg problemów. Ciepło spowoduje rozrzedzenie płynów, co uniemożliwi smarowanie i spowoduje wyciek płynów. Niskie temperatury mogą zwiększyć lepkość oleju hydraulicznego, co utrudnia dotarcie oleju do pompy. Powoduje to większe obciążenie systemów i może spowodować uszkodzenie systemu.

Starzenie cieplne i warunki atmosferyczne: Jeśli wąż się przegrzewa, powoduje to rozszerzalność cieplną. Rozszerzanie się powoduje przedwczesne starzenie się elastomerów i tworzyw sztucznych materiału, z którego wykonana jest wewnętrzna rurka węża. Może to również prowadzić do zmniejszonego wydłużenia struktury molekularnej materiału i może powodować zwiększoną kruchość. Wszystko to razem prowadzi do niepowodzenia. Aby zapobiec przegrzaniu, ważne jest, aby sprawdzić poziom płynu. Chcesz się upewnić, że nie jest za nisko i nie ma żadnych przeszkód w przepływie powietrza otaczającym zbiornik. Ciepło musi uciec. Jeśli obwód chłodzący nie działa prawidłowo, przegrzewa się.
Niewłaściwa głębokość wsunięcia i uszkodzone łączniki: Jeśli przewody w układzie hydraulicznym nie są prawidłowo zamontowane, system zostanie nieprawidłowo złożony i prawdopodobnie ulegnie awarii. Typowe błędy montażowe obejmują niewłaściwe umieszczanie złączki w wężu. Źle dopasowane elementy odłączają się i powodują awarię systemu. Jeśli używasz bloków kontroli głębokości węża, aby zapobiec nadmiernemu rozciągnięciu węża i łączników, możesz zapewnić bezpieczny i pewny system, który prawdopodobnie nie zawiedzie.
Jakość i poziom płynów: Jakość i poziom płynów mogą wpływać na wydajność. Niski poziom płynu i niewłaściwa filtracja powodują zanieczyszczenie. Wycieki mogą być również powszechne i zaostrzać problemy. Ważne jest użycie odpowiedniego rodzaju płynu, który powinien być kompatybilny z konkretnym zastosowaniem. Więcej na ten temat powie duer.pl/hydraulik/.

Zanieczyszczenie płynem: Jedną z najczęstszych przyczyn tej awarii jest zanieczyszczenie płynem. Zanieczyszczenie płynów w systemie powoduje degradację płynu i wpływa na zdolność zaworu do kontrolowania ciśnienia. Jeśli system nie może kontrolować ciśnienia, prowadzi to do przegrzania w systemie, a system nie jest w stanie sam się regulować. Zanieczyszczenie prowadzi nie tylko do nadmiernego ciepła, ale również prowadzi do gromadzenia się mułu w układzie i powoduje awarię części. Aby temu zapobiec, przed użyciem systemu należy upewnić się, że płyny i komponenty są prawidłowe i czyste. Należy to zrobić poprzez dokładne oczyszczenie komponentów, aby upewnić się, że potencjalne zanieczyszczenie zostało usunięte. Przed użyciem elementy powinny być całkowicie wysuszone, ponieważ wilgoć jest również zanieczyszczeniem.

Błąd ludzki: Błąd ludzki może być przyczyną wielu różnych problemów. Chociaż wadliwe instalacje są głównym problemem, mogą również wystąpić problemy z niekompatybilnymi częściami oraz niewłaściwym użytkowaniem i konserwacją. Jeśli pracujesz z niedoświadczonym instalatorem, który składa razem niedopasowane komponenty, skutkuje to awariami. Na przykład nie należy łączyć pompy z silnikiem, który przekracza maksymalną prędkość napędu. Używanie systemu poza normalnymi możliwościami operacyjnymi i brak regularnej konserwacji to niektóre z typowych przyczyn uszkodzeń i awarii, których można łatwo uniknąć.

Chcesz, aby profesjonalista naprawił Twój sprzęt, ponieważ wiele może się z nim nie udać. Specjaliści powinni również wykonywać konserwację sprzętu, ponieważ brak konserwacji sprzętu jest dużą przyczyną awarii. Jeśli chodzi o konserwację, najlepiej postępować zgodnie z zaleceniami producenta i najlepszymi praktykami branżowymi. Jeśli chodzi o częstotliwość konserwacji systemu, warto również wziąć pod uwagę wpływy zewnętrzne, częstotliwość użytkowania, warunki przechowywania i ciśnienie robocze. Skontaktuj się z https://www.duer.pl/hydraulik/warszawa/ w sprawie usług hydraulicznych. Jednostki mobilne z certyfikowanymi technikami węży mogą projektować, montować, konserwować i instalować maszyny w dowolnym momencie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *